SPRAWmy ŻEBY ZOSTAŁ RAZEM Z NAMI!

LAMPART PERSKI

Centrum Reintrodukcji
Lamparta Perskiego

Lampart Perski znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jego populacja na tą chwilę liczy ok. 1000 osobników i niestety ma tendencję spadkową. Z tego powodu zdecydowaliśmy się, w porozumieniu z poznańskim ogrodem zoologicznym, na przeprowadzanie programu reintrodukcji Lamparta Perskiego, aby mógł zostać z nami na dłużej. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia budowy wybiegu oraz przystosowywania go do przyjęcia pary lampartów!

Potrzebujemy Twojej pomocy

Do 15 lipca mamy czas, aby uzbierać pieniądze potrzebne na zakończenie budowy centrum reintrodukcji oraz jego wyposażenie w odpowiedni sprzęt. Para lampartów czeka w zagranicznym zoo na przyjęcie w naszym ośrodku, dlatego tak ważny jest tutaj czas. Dzięki nam małe lamparty dostaną szansę na życie na wolności. Nasze centrum to jedyny ośrodek w Europie, który może im to umożliwić! 

Na czym polega reintrodukcja gatunku? 

Reintrodukcja to dość długi i skomplikowany proces, który ma za zadanie ponowne wprowadzanie gatunku, który wyginął, bądź jest zagrożony wyginięciem na obszar, w którym wcześniej występował. W przypadku Lampartów Perskich jest to Kaukaz, dlatego po zakończeniu programu, lamparty zostaną przetransportowane właśnie tam. Na Kaukazie żyje obecnie jedynie kilka osobników. Warto zaznaczyć, że programy reintrodukcyjne kończą się zazwyczaj sukcesem, a lamparty zyskują szansę na szczęśliwe życie na wolności.

Dorzuć centkę!

Dzięki Tobie Lamparty mogą zostać z nami!

Czy wiedziałeś że...?

Fakt 1

Lampart zaznacza swoje granice terytorialne na wiele sposobów m.in poprzez skrobanie drzew, czy drapanie ziemi. 

Fakt 2

Lampart perski jest zwierzęciem nocnym, ale w obszarach, w których występują większe drapieżniki takie jak lwy czy tygrysy, lamparty musiały dostosować się do polowań w ciągu dnia.

Fakt 3

Ciąża lamparta trwa od 90 do 105 dni. Po tym okresie rodzi się zazwyczaj od jednego do czterech małych lampartów.

Fakt 4

Młode lamparty stają się niezależne od 13 do 18 miesięcy po urodzeniu i przeważnie żyją od 10 do 15 lat.