APLIKUJ
Job Application Form / Aplikacja zgłoszeniowa / Formulario de solicitud de empleo

Thank you for your interest in working with us. Please check below for available job opportunities that meet your criteria and send your application by filling out the Job Application Form.

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z nami. Proszę sprawdzić poniżej dostępne oferty pracy, które spełniają Twoje kryteria i wysłać wniosek, wypełniając formularz podania o pracę.

Gracias por su interés en trabajar con nosotros. Por favor consulte a continuación las ofertas de trabajo disponibles que cumplen con sus criterios y envíe la solicitud rellenando el formulario de solicitud.

Aplikacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych przez Don Vittorio Foundation form Wild Animals NIP: 5272800929 oraz pozostałe spółki (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922) 02-645 Warszawa. Podmioty, odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych: Zostałam/-em poinformowana/-y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Don Vittorio Foundation for Wild Animals oraz pozostałe spółki moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Don Vittorio Foundation for Wild Animals oraz pozostałe spółki moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.